KEŞAP BELEDİYESİ 4.5 YILLIK İCRAATLARIMIZIN RAPORU


06.11.2018 12:18:24     1537
KEŞAP BELEDİYESİ 4.5 YILLIK İCRAATLARIMIZIN RAPORU

Saygıdeğer Keşaplı Hemşerilerim;

30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimi ile desteğiniz sonucunda Keşap Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçilmiş bulunuyorum. Daha önce virgül koyduğumuz hizmet yarışımıza emin adımlarla devam ediyoruz.

Bizim işimiz gönülleri yapmaktır. Biz Keşap 'ta gençlere ve gelecek nesillere daha güzel bir Keşap bırakabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Destek ve hayır dualarını alarak çıktığımız bu yolda Keşap’ta büyük hizmetlere imza atacağız. Bakarız deme lüksümüz yok , çünkü biz yaparız

BAŞKAN EMÜR’ÜN 4.5 YILLIK KARNESİ

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, " Bizler bir yükümlülük ile  çalışıyoşuyoruz. Hiç bir zaman bu yeterli demedik. Keşap’ta birçok ilki hayata geçirdik.  İlçemizin daha güzel ve örnek olacağı çalışmaları halkımız için yapıyoruz. Önemli olan bizden sonra da hatırlanmaktır” dedi.

GENÇ­LİK MER­KE­Zİ VE KA­PA­LI SPOR SA­LO­NU

Gençler ve çocuklarımız bizler için çok önemlidir. Genç­lik mer­ke­zi ve ka­pa­lı spor sa­lo­nu ola­rak 2018 ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış bulunuyor. Şu anda etüt ça­lış­ma­la­rı ve pro­je­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı baş­lı­yor.

Bu komp­lek­sin için­de genç­lik mer­ke­zi, ka­pa­lı spor sa­lo­nu ve ti­yat­ro sa­lo­nuy­la kül­tür mer­ke­zi için bir top­lan­tı sa­lo­nu ola­cak. Bunun ya­nın­da bizde fit­ness sa­lo­nu ve sauna olsun diye komp­le bir komp­leks olsun bütün şey­le­ri içer­sin diye öne­ri­ler­de bu­lun­duk.
Proje ça­lış­ma­sın­da öne­ri­le­ri­miz de ye­ra­la­cak. Ba­kan­lık biz­den zemin etüt­le­ri ra­por­la­rı­nı is­te­di. Biz de ver­dik. Muh­te­me­len bir iki ay için­de pro­je­len­di­ril­me bitip tah­mi­ni tem­muz, ağus­tos ay­la­rı içe­ri­sin­de temel atma ça­lış­ma­la­rı­na ge­çe­ce­ğiz.

“HEMŞERİLERİMİZ TEMİZ VE UCUZ ENERJİYE  KAVUŞMUŞ OLACAKLAR”

Yaz ayının başlangıcında Keşap’ımız doğalgaza kavuşacak. Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve DAG/1258-5/160 no’lu lisans verilen Ordu, Giresun, Fatsa, Ünye, Terme ve Çarşamba şehirlerinden oluşan Dağıtım Lisansına 17.08.2017 tarih ve 7240-3 sayılı Kurul Kararı ile KEŞAP İlçesi de ilave edilmiş ve Lisans tadil işlemleri tamamlandığı resmi yazı ile tebliğ edildi. Doğalgazla ilgili şu anda Aksa firmamızla iletişimdeyiz. Onlar gerekli ihalelerini yapmışlar mayıs veya haziran ayı içerisinde kendi alt yapı çalışmalarına başlayacaklar. İlk kazma için muhtamelen mayıs diyorlar. Ancak biz bu süreyi en geç haziran olarak planlıyoruz. Haziran'a sarkma süresi tamamen mevsimsel şartlar. Havaların güzel olduğu dönemde daha rahat çalışma yapmak istemeleri.

BOTAŞ’ta yaptığımız görüşmelerde 2018 yılı içinde BOTAŞ gazı bağlayabileceğini söyledi. Gerek yazılı medya, gerek insört, gerek ilçeye astığımız bilgilendirme pankartlarıyla, gerek el ilanlarıyla hemşerilerimize doğalgazın önemine vurgu yaptık. Doğalgazın temiz ve ucuz bir enerji potansiyeli olduğundan bahsettik. Gönülden bizi destekleyen Keşap’lı hemşerilerimize, Keşap Belediyemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza taşın altına elini koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yatırımın hayata geçmesi için gereken bir süreç vardı. El ele verip sürecin tamamlanmasını sağladık. Bu ipi beraber göğüsledik. Bizde palavra olmaz. Biz ne söz verdiysek yerine getiririz. Önümüze koyulan engellere rağmen bütün sorunları tek tek aşarak modern bir Keşap için günümüzün önemli ihtiyaçlarından biri olan doğalgazı ilçemize kazandırdık. Bundan sonra yaz nüfusumuz ile kış nüfusumuz da aynı kalacak. Yaz kış sıcak su, temiz hava ilçemizde olacak. Keşap’ın, en güzel yatırımlara ve her şeyin en iyisine layık olduğunu bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Doğalgaz yapılması açısından teknik ve yasal herhangi bir engel kalmamıştır. Hemşerilerimiz bu vesile ile temiz ve ucuz enerjiye kavuşmuş olacaklar. Allah izin verirse doğalgazın ilk kazması yaz ayı başında vurulacak. Keşap’lı, hemşerilerimize de bu mahiyette müjdeyi vermek isterim. İnşallah doğalgaz bu yıl ilçemizde, geniş alanları kapsayarak bir nimete dönüşecektir.

TURİZM FAKULTESİ

Belediyemiz bünyesinde yirmi dönüm bir arazimizi tahsis ederek ilçemize Turizm Fakültesi’nin getirilmesini sağladık. Şu an ihalesi yapıldı. On milyon liralık bir bütçe oluşturuldu. Bu konuda özellikle Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’nin girişimleriyle Kalkınma Bakanlığından on milyon liralık bir bütçe aktarıldı. Anlaşma gereği temelini belediye olarak biz yapacaktık. Biz üzerimize düşeni yaptık, sözümüzü tuttuk ve üniversitemize teslim ettik. Tamamlandığında ilçemize maddi, manevi çok büyük bir getirisi olacak. Üniversitede ki öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmelerimizde üç, dört sene sonra burada ki öğrenci sayısının bin beş yüz civarında olacağı yönünde görüş belirttiler. Bu rakam Keşap’ımız için önemli.

YENİ BE­LE­Dİ­YE HİZ­MET Bİ­NA­SI

Bir ilçenin gelişimi görünüşü ile başlar. Bu nedenle Keşap’ı örnek ilçe haline getirmek en büyük vazifemiz olarak görüyoruz.

5 dönüm yerin 1 dö­nü­mü­ne bina ya­pa­caz 4 dö­nü­mü­ne­de ilçe mey­da­nı oluş­tu­ra­caz. Bunun için­de park­lar, otur­ma alan­la­rı, süs ha­vuz­la­rı gibi il­çe­nin hava ala­bi­le­ce­ği mi­ting­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir be­le­di­ye mey­da­nı ih­ti­ya­cı­mız vardı onu oluş­tu­ra­caz. Bu­nun­la il­gi­li­de proje ça­lış­ma­mız ta­mam­lan­dı.

SAHİL 1.ETAP ve SAHİL 2.ETAP

Sahilimizde yeterli dolgu alanı olmadığı için dolgu alanı oluşturma kararı aldık ve sahili ikiye bölerek sahil birinci etap ve sahil ikinci etap olmak üzere iki ayrı rekreasyon alanı düzenlemeleri yaptık. İlk olarak sahil birinci etap üzerinde çalışmalar yaptık. Buraya çay bahçeleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun gurupları ve hanımların rahatlıkla spor yapabilecekleri spor aletleri alanı oluşturduk. İkinci etapta da büyük bir gemi şeklinde olan çocuk oyun gurubu, yürüyüş yolları, sahil kamelya çalışmalarını tamamladık. Merkezi yerimizde adı kuzey balık olan bir balık restoranını halkımızın hizmetine sunduk. İkinci etabın başladığı noktada balıkçı barınağımız çok sıkıntılıydı. Her büyük dalgada sular içeri gidiyordu ve kayıkları parçalıyordu. Bir buçuk milyon liralık ödenekle hem taban desteklenmesi hem de uzatılması olmak üzere merkez balıkçı barınağımızda iyileştirme çalışması yaptık.

ŞEFFAF, AÇIK, SORGULANABİLİR BİR YÖNETİM

Sahilimizi daha modern ve güzel hale getirebilmek için yoğun çalışmalar yaptık. İlçemizin sahil düzenlemesi batı kısmı 2. etabında çalışmalarımızı tamamladık. ledli oturma banklarının da montajı yapılarak sahilimiz daha güzel bir çehreye kavuşturuldu. Keşap Sahildeki parkımızın ismini Keşap Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı verildi.

4 yıldır her geçen gün yaptıkları hizmet kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını, ilçeyi 2023'e taşımaya hazırlandıklarını ifade etti. Vatandaş nezdinde şeffaf, açık, sorgulanabilir bir yönetim süreci gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Emür, yaşam şartlarında en yüksek kaliteye sahip olmak için hizmet ürettiklerini kaydetti.

 

 

BİR SEVDADIR CADDESİ

Senelerdir açılamayan, dere kenarında bulunan caddemiz vardı. Caddemizin açılışını yaptık aynı zamanda dere kenarlarına kamelya ve ışıklandırma sistemiyle güzel bir ambiyans oluşturduk ve caddemizin adını da “Bir Sevdadır Keşap Caddesi” olarak isimlendirdik.

ATATÜRK CADDESİ

SAHİL KONUTLARI VE ALİ ONUR EMİR ÇOCUK PARKI

ARAÇ FİLOSU 12 ARAÇ KAZANIRILDI

“Kalite Demek, Güven Demektir”

Kalite arttıkça belediyemizin yapmış olduğu hizmetin kalitesinin de ilçemize yansıyacağına inanıyoruz. Göreve geldiğimizde iş makinelerimizde çok eksiklikler vardı. Bunun yanında olmazsa olmaz olan itfaiye, vidanjör, arazöz gibi makinelerin hiç biri yoktu. Çevre Bakanlığı’ndan hibe olmak üzere iki araç, Büyük şehir Belediyesinden de hibe olmak üzere iki araç ve kendi imkanlarımız da dahil olmak üzere araç parkurumuza on iki tane araç kazandırdık. Şu an tüm birimlerimizin araçları mevcut bu anlamda bir eksiğimiz yok. Eskiden araç noktasında yardım alan belediye konumundayken şimdi yardım eden belediye konumuna geldik.

 

ENGELSİZ YAŞAMEVİ

Yolağzı / Güngören mevkiinde ilçemize kazandırdığımız Engelsiz Yaşam Evi var. Bayanlar için ve benimde çok önemsediğim bir projedir. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız nezdinde yapılmaktadır. Yaşam Evimizde 7 yaşından 70 yaşına kadar tüm engelli bayanlar hizmet alacaklar. Tatil köyü niteliğinde güzel bir yaşam merkezi haline geldi. Şu anda fiziki yapılar bitti. Personel alımına yönelik Maliye Bakanlığı’na gerekli talepler yapıldı. Hizmete giren örnek bir proje.

GAZHANE CADDESİ YENİLENDİ

Senelerdir Keşap’ın kanayan yarası olan Gazhane Caddemizde yoğun bir trafik sorunu vardı. Karabulduk’tan gelen yolu şehir içine dahil etmeden bir köprü yapıp yolu şehrin yan tarafından dışarıya vermek hep hayalimde olan bir projeydi. Bu projemizin gerçekleşmesi için DSİ aracılığıyla 93 metrelik bir köprü yaptık. Böylelikle Karabulduklu vatandaşlarımız merkeze giriş yapmadan köprüyü kullanarak karşı yol istikametine giriş yaptılar. Bu proje sadece benim değil, ben de dahil geçmiş dönemlerde beş, altı tane belediye başkanımızın da hayaliydi. Gerçekleştirmek bana nasip oldu. Gazhane Caddesinde yaptığımız çalışmalar ve ışıklandırma sistemlerimizle Gazhane Mahallemizi minyatür bir İstiklal Caddesi konumuna getirdik.

HALISAHA

Göreve geldiğimizde halı sahamız kar nedeniyle yıkılmış ve kullanılamayacak bir haldeydi. Halı sahamızı yeniden yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Karadeniz’de bir numara olan bir halı saha yaptık. Bu konuda iddialıyım. Ailelerin gelip çay içebileceği ve çocukların oyun oynayacağı alanları da dahil edip tam teşekküllü bir spor kompleksini Keşap’a kazandırdık.

GAZHANE - KARABULDUK KÖPRÜ

Karabulduk’tan gelen yolu şehir içine dahil etmeden bir köprü yapıp yolu şehrin yan tarafından dışarıya vermek hep hayalimde olan bir projeydi. Bu projemizin gerçekleşmesi için DSİ aracılığıyla 93 metrelik bir köprü yaptık. Böylelikle Karabulduklu vatandaşlarımız merkeze giriş yapmadan köprüyü kullanarak karşı yol istikametine giriş yaptılar.

ŞEHİRİÇİ DOLMUŞ HATTI KURULDU

Dolmuş hatlarının oluşması için bazı şartlar gerekiyordu. Taşıyacağınız yolcu kapasitesinin oluşması lazım. Bunun için Fakülte olması gerekiyor, tesisler olması gerekiyor. Dolmuş hattımızın güzergahları yol ağzı ve yapılacak olan fakültemizden oluşuyor. Dolmuş hattı daha önce kurulmuş olsaydı çok işlevi olmayabilirdi.

KEŞAP BELEDİYESPOR TAM DESTEK

Keşap Belediyespor’a tam destek sağlıyoruz. Göreve geldiğimizde ikinci amatördeydi ve düşmek üzereydi. İlk etapta Keşapspor’u desteklerimizle birinci amatöre sonrasında süper amatöre çıkardık. Her sene şampiyonluğa oynadık. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bu seneki hedefimiz de İmar Müdürlüğümüzün kulüp başkanlığında şampiyon olmak ve bal ligine çıkmak var.

 

T1 KEŞAP BELEDİYESİ BAYANLAR VE KARIŞIK PLAJ DÜZKÖY PLAJI

Düzköy plajımızda yenileme çalışması yaptık. Fındıklı Mahallemizde yeni bir plaj açtık ve bu plajı ikiye böldük. Bir bölümü genel diğer bölümü de sadece bayanlarımıza özel bir plaj oluşturduk.

GÜNEY YOLU PROJE

Güney Çevre yolu daha önce Dereli sapağından çıkıyordu. Görüşmelerimiz neticesinde çevre yolunun Keşap’a kadar uzatılmasını sağladık.

BALIKÇI BARINAĞI 600 BİN TL ÖDENEK ÇIKARILDI. MENDİREK ONARMA VE BARINAK İÇİ DÜZELTME ÇALIŞMALARI DEVAM

İkinci etabın başladığı noktada balıkçı barınağımız çok sıkıntılıydı. Her büyük dalgada sular içeri gidiyordu ve kayıkları parçalıyordu. Bir buçuk milyon liralık ödenekle hem taban desteklenmesi hem de uzatılması olmak üzere merkez balıkçı barınağımızda iyileştirme çalışması yaptık.

YÜKSEKÖĞRENİM KYK YURT BİNASI KAZANIRILMASI

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetmiş beş erkek, yetmiş beş bayan olmak üzere toplamda yüz öğrencimiz için Kredi ve Yurtlar Kurumu’yla anlaşarak yurt açılmasını sağladık.

BELEDİYE BİNASI ÜST KAT NİKAH SALONU MECLİS SALONU İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ

Nikah salonumuz yoktu ilave katımıza nikah salonunu kattık.

MEZBAHANE

Mezbahanemiz atıl durumdaydı. Tarım İl Müdürlerimizle yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde aldığımız ödenekle yeniledik. Ülkemizde küçük ölçekli mezbahane ruhsatı alan ilk belediye Keşap Belediyesidir ve bu anlamda Bakanlığımız tarafından bize teşekkür plaketi takdim edilmiştir.

MAHALLE YOLLARIMIZA 8 KM BETON DÖKÜLDÜ

 

CADDE VE SOKAKLARIMIZA 36000 M2 ALT YAPI VE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Keşap’ın sadece üst yapısına değil alt yapısına yönelik de çalışmalar yaptık. Bu anlamda sekiz milyon liralık bir ödenekle ve yüzde ellisi hibe olmak üzere Keşap’ın tüm alt yapısını değiştirdik. Daha sonra alt yapı çalışması yaptığımız bu mahallelerde üst yapı çalışmasına başladık.

MAHALLE YOLLARIMIZA 10 KM ASFALT DÖKÜLDÜ

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

İle yakın olmamız nedeniyle birçok okuyan insanımız ve büyük esnafımız Giresun’da ikamet etmektedir. Giresun’da otuz beş bin civarında Keşaplı var. Bu anlamda biraz sıkıntımız var. Burada istihdam yaratmak adına alt yapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda az da olsa bir canlılık var. Umuyorum ki Keşap Turizm Fakültesi’nin hayata geçmesiyle birlikte hızlı bir ivme alacak. Bütün şehir olduğumuzda Giresun’un en cazip ilçesinin Keşap olacaktır.

Keşap’ın sadece üst yapısına değil alt yapısına yönelik de çalışmalar yaptık. Bu anlamda sekiz milyon liralık bir ödenekle ve yüzde ellisi hibe olmak üzere Keşap’ın tüm alt yapısını değiştirdik. Daha sonra alt yapı çalışması yaptığımız bu mahallelerde üst yapı çalışmasına başladık.

 

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

 

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI

 

KEŞAP BELEDİYESİ ORGANİK ÜRÜNLER PAZARI

Kadınlar pazarımız kullanılamayacak durumdaydı. O binayı yıkıp köyden gelen hanımların organik ürünler satabileceği son derece modern bir Pazar alanı oluşturduk. Daha önceleri pazar yerimiz ana yol üzerine kuruluyordu.

İLÇEMİZ NÜFUSU 10.700 ÇIKARILDI

Nüfus artışına yönelik de çalışmalarımız oldu. 8.300 lerde olan nüfusumuz şu an 10.300 civarındadır.

YALI CAMİ UMUMİ WC VE ŞADIRVAN , MEYDAN UMUMİ WC VE ŞADIRVAN

 

HİZMET ÇADIRI

Her Ramazan ayında vatandaşlarımıza gıda yardımlarımız ve iftar çadırlarımız oluyor. Ayrıca üç ayrı cenaze ekibi ve çadırı oluşturduk.

 

Keşap, her şeyin en iyisine layıktır. Emanet ettiğiniz bu görevi en güzel şekilde yapmak için gece gündüz demeden Keşap için gayret edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Belediye Başkanı olduğumuz günden itibaren Keşaplı vatandaşlarımıza ulaşarak, derdi ile dertlenip sevinci ile sevindik, hüznü ile hüzünlendik. Göreve başladığımız günden itibaren işyerleri, esnaf ve pazar ziyaretleri, ev sohbetleri ile gece gündüz demeden sizlerle buluştuk. Bu süreçte bize destek veren, göstermiş oldukları performansla çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan tüm gönül dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum

Bizi, sizlere hizmet etmek için bu göreve seçtiniz. Biz de halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanıyoruz. Kar kış demeden personelimizin yanında olduk yeri geldi iş makinesini kendimiz kullandık.Tüm Keşaplılara hizmet etmek benim ve ekibim için şereftir.

Asfaltlama ,betonlama ve parke taşı döşeme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bizler Keşap'a hizmet sevdalısıyız. Birlik, beraberlik ve saygı çerçevesinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere beraber taşıyacağız.

Bir Sevdadır Keşap

Desteğiniz ve dualarınız için teşekkürler Keşap

 

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr